Vi utför:
• Betonghåltagning/sågning
• Bilning Brokk
• Asbestsanering
• Rivning
• Byggservice
• Montagearbeten
• Grävservice
• Dräneringsarbeten
• Hjullastare Ljungby L10
• Rivning värmepannor och oljecisterner

Viikki Entreprenad AB
Dalsängsvägen 222
811 91 SANDVIKEN

Mobil: 0730-356119
Tel: 026-253995

E-post: osmo@viikki.se

Viikki Entreprenad ABViikki Entreprenad AB